Vi har fått noen spørsmål i forbindelse med oppsigelsen av Unison-avtalen. Her er litt mer informasjon: Unison har sagt opp rammeavtalen med BMW CCN pr. 31.12.2012 bl.a. som følge av Sparebank1-integrasjonen.

Dette innebærer at alle BMW CCN-medlemmer som har avtale med Unison iht. avtalen, vil få fornyet sine forsikringer ved forfall på andre vilkår enn de som gjaldt i rammeavtalen. Unison vil da tilby fornyelse som om BMW CCN-medlemmene er enkeltstående privatkunder. Vi har bedt Unison om å vurdere å gi oss et nytt tilbud (fornyelse av avtalen med BMW CCN), men da på de vilkårene som Unison finner akseptable. Vi forventer å få svar i løpet av kort tid (vi har hatt en prosess på dette en stund allerede).

For deg som i dag har forsikringene hos Unison under BMW CCN-avtalen, vil din forsikring utløpe vilkårsmessig ved neste forfall. Det betyr at alle som har fornyet forsikringene i Unison før 31.12.2012, vil ha disse forsikringene gjeldende på «BMW CCN-vilkår» fram til neste forfall. I praksis betyr det også at de som har forfall pr. 31.12.2012 vil ha «BMW CCN-vilkår» fram til 31.12.2013. Siden Unison kjører fornyelsene ca. 1 måned før forfall betyr det også at de som har forfall før ca. 05.02.2013, også vil få fornyelse av forsikringene fram til ca. 05.02.2014 på «BMW CCN-vilkår» etter hva vi har fått opplyst fra Unison. Vi håper dette er oppklarende.

For øvrig jobber vi med å få tilbud fra andre selskaper og håper å ha en avklaring her i løpet av kort tid.

 

Oppdatering ultimo mars: Etter en lang prosess med ulike potensielle forsikringspartnere, har vi fortsatt ikke kommet helt i mål. Det har vist seg langt mer omfattende å få til en avtale med en ny forsikringspartner enn antatt. Dette skyldes i hovedsak at alle selskapene vi har vært i kontakt med enten ikke kan tilby hva vi etterspør eller setter krav om stor detaljeringsgrad i porteføljen som grunnlag for sin risikovurdering. Dette har vi brukt mye tid på og selskapene har også vurdert dette nøye. Således er vi i dag i prosess med et par selskaper og vi håper å lande en avtale i løpet av kort tid etter påske. Vi kan også meddele at klimaet for forsikringsavtaler for bilklubber i Norge har endret seg betydelig de siste årene særlig for en såpass differensiert portefølje som våre medlemmer har.

 

Oppdatering medio april:

Vi har etter mange og lange prosesser med flere selskaper dessverre kommet fram til at vi i denne omgang ikke klarer å få til en avtale som vi kan si oss fornøyde med. Det er rett og slett blitt for strenge krav til oss som klubb og vi kan ikke imøtekomme disse med mindre vi får Årsmøtevedtak på å oppfylle disse kravene. Dette kan derfor ikke komme med på Årsmøtet vårt i år så vi må se om vi i så fall vil ta dette opp ved en senere anledning. 

 

Vi beklager derfor på vegne avstyret at vi ikke klarer å få til en avtale til alle medlemmene våre nå, men kan love at vi skal jobbe videre med saken for å se om det finnes muligheter senere.