Vi i Hovedstyret er veldig glade for å registrere at klubben igjen har passert 2000 medlemmer etter en turbulent periode de senere år. Vi vil med stor ydmykhet få takke alle medlemmer for deres lojalitet til klubben og ikke minst hjelp i forbindelse med å komme på rett kurs igjen.

Vi opplever fortsatt god medlemstilstrømning og dette inspirerer selvfølgelig oss i Hovedstyret til ytterligere innsats for å lage en enda bedre klubb. Vi i Hovedstyret skal fortsatt gjøre vårt ytterste for å imøtekomme medlemmenes, samarbeidspartneres og DK/UG sine behov på en best mulig måte. Vi gleder oss også over at det er etablert klubber både i Østfold og Buskerud nylig og at også DK Agder igjen revitaliseres.

Vi ser frem til en spennende framtid sammen med alle eksisterende og framtidige medlemmer!

Igjen tusen takk til alle dere medlemmer som støtter oss og tror på det vi gjør!

 

Med ærbødig BMW-hilsen

Hovedstyret