Deadline for innsending av artikler til Fahrfreude 1/2013 er satt til 1. april. Vær med å bidra til vårt medlemsblad du også!

fahrfreude@bmwccn.no