Referatet for årsmøtet 2013 er lagt ut under Dokumenter på bmwccn.no og sendt ut på e-post.

Sammensetningen i hovedstyret blir som følger:

President: Øivind Seielstad (1 år igjen)
Visepresident: Lars Almlie (valgt for 2 år)
Media ansvarlig: Vegard Brattli (valgt for 2 år)
Økonomiansvarlig: Ragnar Hansen (1 år igjen)
Sekretær: Styret får fullmakt til å finne kandidat. (velges for 1 år)
Styremedlem: Jan Åsmund Botn Bondhus (valgt for 2 år)

Varamedlem: Joachim Fjeld (1 år igjen)
Varamedlem: Kjetil Norheim (valgt for 2 år)