Vi har gjort en stor oppgradering på vårt forum, vi har gått over til en langt mer brukervennlig plattform etter ønske fra medlemmer!

Se og delta i det nye forumet på http://bmwccn.no/forum/