Hovedstyret søker et styremedlem med tittelen, økonomiansvarlig. Primæroppgavene går på kontering av faktura, utfakturering, budsjett, oppdaterte prognoser gjennom året og deltagelse på styremøter. En fordel om vedkommende også stiller på klubbens hovedtreff gjennom året.

interesse meldes til; president@bmwccn.no

 

Med vennlig hilsen

Hovedstyret i BMW Car Club Norway