En distriktsklubb er en lokal klubb som ligger under hovedklubben, populært kalt en DK. DKene er delt inn etter fylker og tilbyr lokale treff og aktiviteter og gir dermed et bredere tilbud til medlemmene av BMW CCN ved å ivareta lokale aktiviteter.

Når du er medlem av BMW CCN blir du også automatisk medlem av en DK dersom dersom det er en i ditt fylke. Du kan også møte opp på aktiviteter i alle andre distriktsklubber om du ønsker det.

Distriktsklubbene har egne nettsider og facebooksider hvor du kan holde deg oppdatert på det som skjer og komme i kontakt med andre entusiaster i ditt distrikt.