Ja, BMW CCN er på facebook! Alle DK/UG og Hovedklubben har hver sin facebookside som aktivt brukes til informasjon og nyheter, direkte synkronisert med bmwccn.no. I tilegg har vi en liste som man kan abbonere på for å enkelt følge med på nyhetene fra alle facebooksidene: BMW CCN på Facebook.

Lik oss på facebook!

BMW CCN
facebook.com/bmwccn

BMW CCN Nordland
facebook.com/bmwccnn

BMW CCN Trøndelag
facebook.com/bmwccnt

BMW CCN Møre og Romsdal
facebook.com/bmwccnmr

BMW CCN Hedmark og Oppland
facebook.com/bmwccnho

BMW CCN Sogn og Fjordane
facebook.com/bmwccnsf

BMW CCN Hordaland
facebook.com/bmwccnh

BMW CCN Rogaland
facebook.com/bmwccnr

BMW CCN Oslo og Akershus
facebook.com/bmwccno

BMW CCN Telemark
facebook.com/bmwccnte

BMW CCN Vestfold
facebook.com/bmwccnv

BMW CCN Agder
facebook.com/bmwccnagder

BMW CCN Østfold
facebook.com/bmwccnostfold

BMW CCN Buskerud
facebook.com/bmwccnb

BMW CCN Classic
facebook.com/bmwccnclassic

BMW CCN Racing
facebook.com/bmwccnracing