Fahrfreude er BMW CCNs medlemsblad som kommer ut 2 ganger i året.

«FAHRFREUDE»; Betyr kort og godt «KJØREGLEDE». Hva kunne vel passe bedre? Navnet kom til ved en vel overveid tilfeldighet og æren for det skal Morten Bråthen ha, Fahrfreudes første redaktør og klubbens 2. president.

Våre første spede forsøk på informasjon til medlemmene i 1985 var News Letters. Et kopiert maskinskrevet sammendrag av informasjoner om det som hadde skjedd og skulle skje. Så kom Fahrfreude i 1987. Absolutt alt arbeid med bladet, utover trykk, var fysisk håndarbeid. Samling, stifting, renskjæring adresselapper og senere i konvolutter. Det ble besørget av folk fra Hovedstyret + noen få ildsjeler.

Eksemplene nedenfor viser den grafiske utviklingen gjennom tidene. Krav om standardisert forsideutseende kom i første gang i 1995. Klubblogoen på forsiden forsvant i 2007 for så å dukke opp igjen i 2011. Fra nr. 2 i 2012 er det tid for enda en ny «standard». Retningslinjene fra BMW AG bestemmer slikt.

Redaktørjobben er kanskje den mest intense jobben i BMW CCN. Stadig på jakt etter stoff, egne artikler, noen som lover mer enn man kan holde, andre som ikke tror man er kapabel til å skrive en artikkel eller levere bra bilder. Husk: kontakt redaktøren uansett, han hjelper deg videre dersom du er usikker. Uten medlemmenes og klubbenes innsats, trolig ingen Fahrfeude.

Den hittil mest viktige person som har slitt redaktørstolen er uten tvil Geir Skjelseth. Medlem fra dag 1 og nesten 25 års aktiv innsats på mange flere områder enn her er nevnt, noen år som både President og redaktør, etter hvert «bare» som redaktør. En stor takk for mye interessant lesestoff.

Ellers også en takk til andre redaktører og alle andre som har bidratt til at Fahrfreude har blitt klubbladet som så mange har hatt så stor glede av i alle år i klubbens historie.

Redaktører fra start til nå:

1 – 4 1987 Morten Bråthen
1 1988 – 4 1990 Tim Røsand
1 1991 – 2 1993 Helge Solberg
3 1993 – 2 1994 Geir Skjelseth
3 1994 – 1 1995 Odd Arvid Haga
2 – 3 1995 Agnes Arntzen
4 1995 – 4 1996 Trond M. Skaret
1 – 3 1997 Atle Sunde
4 1997 – 4 2009 Geir Skjelseth
1 2010 – 1 2011 Vegard Møller Johnsen & Arve Brekkhus
2 2011 – 1 2012 Patrick Beeldsnijder
2 2012 – Tor Arne Hæg

2017

Kalender2017

2016

1_2016 Kalender2016

2015

1_2015 2_2015

2014

1-2014_8002-2014_800

2013

1-2013_8002-2013_800

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

Newsletters

02/Coupe Tidsskrift